Suối Tóc

Suối Tóc – Văn Phụng
Ca Sĩ : Lê Nhân ( Le Nhan)
Guitar : Vinh
Mix: Vinh
Phòng thu: Bếp chị Trang